Vizyonumuz

Hakkımızda

Uygulama anaokulumuzun vizyonu;

Okul öncesi eğitim alanının  hedef ve amaçları doğrultusunda okul öncesi dönem çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçları dikkate alınarak;

  • Bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen, aktif katılımlı öğrenme yöntemlerini uygulayan, çocuklara doğal yaşam deneyimleri sunan, alternatif eğitim modellerini içeren, öğrenci merkezli,
  • Çocuk haklarını koruyan ve aile katılımına verdiği önem doğrultusunda çocukları yetiştirmeyi hedefleyen,
  • Çocuklar, öğretmenler  ve ailelerle ilgili özgün proje, araştırma, aile eğitimi ve katılımı çalışmaları gerçekleştiren, 
  • Çocukların gelişim özelliklerini dikkate alarak bilim ve doğa ile iç içe olmalarını sağlayıcı multi-disipliner programlar oluşturan,
  • Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi’nde eğitim gören ilgili bölümlerin öğrencilerine örnek uygulamalar sergileyerek model uygulamalar sunan bir uygulama alanı oluşturmaktır.